Uzturēšanas atļaujas sagatavošana / iesniegšana

 
Uzturēšanās atļaujas noformēšana Latvijā: konsultācijas par atbilstību uzturēšanās atļaujas pieprasītāja statusam, dokumentu sagatavošana. Saskaņā ar aktuālo likumdošanu sagatavojam dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai un reģistrēšanai, klienta pilnvarojumā pieprasām un reģistrējam uzturēšanās atļauju klientam un viņa ģimenes locekļiem.