Statistikas un Latvijas bankas pārskatu sagatavošana

 
Uzticamas dažādu nozaru statistiskās informācijas apkopošana, statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana informācijas pieprasītājam — Centrālajai statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai u. c. Uzņēmums, iesniedzot statistikas pārskatus, ietekmē ekonomiskās norises valstī un kopējo labklājību, uzrāda aktuālos jautājumus. Komunikācija ar kompetento iestādi klienta uzdevumā.
 
• Konsultācijas statistikas jautājumos