Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības uzņēmums piedāvā pilnu un profesionālu grāmatvedības apkalpošanu.

1. Grāmatvedības pakalpojumi kompānijām, kuras neveic saimniecisko darbību:

  • Ja nenotiek darbība nav jāmaksa;
  • sākoties uzņēmējdarbībai mēneša maksa – no 50 EUR;
  • gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanass maksa – no 75 EUR.

2. Grāmatvedības pakalpojumi kompānijām, kuras veic saimniecisko darbību:

Mēneša maksa ir atkarīga no apstrādājamo dokumentu apjoma:

  • līdz 10 dokumentiem mēnesī – līdz 100 EUR;
  • virs 10-20 dokumentiem 150 EUR
  • vairāk nekā 20 dokumenti mēnesī – no 150 EUR;
  • darba algas aprēķins 1 darbiniekam – no 15 EUR;
  • nodokļu un finanšu konsultācijas – no 36 EUR par stundu.

Gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas maksa – no 125 EUR.

3. Adreses un biroja izmantošana

Juridiskā adrese 30 EUR/mēnesi

Virtuāla biroja (sekretāres pakalpojumi) 50 EUR/mēnesī

Dienas biroja noma 15 EUR/stundā vai Drop/in 100 EUR/mēnesī

Cena