Bilances un PZA sagatavošana

 
Savlaicīgi, patiesi, saprotami, neitrāli, salīdzināmi finanšu pārskati — uzņēmuma un tā saimnieciskās darbības efektivitātes rādītāji. Profesionāli sagatavojam nozīmīgas uzņēmuma gada pārskata sastāvdaļas — bilanci un peļņas vai zaudējumu (PZA) aprēķinu, kas atspoguļos uzņēmuma stāvokli tirgū, būs salīdzināmi ar iepriekšējiem pārskatiem un iesniedzami pēc pieprasījuma.
 
• Konsultācijas nodokļu un citos grāmatvedības jautājumos