Algas aprēķināšana / atskaišu nodošana VID

 
Saskaņā ar klienta datiem aprēķinām darbinieku algas, sagatavojam un iesniedzam nepieciešamās atskaites VID. Sagatavojam maksājumu dokumentus; ja klients vēlas, izpildām vizētos maksājumus. Veicam korektus aprēķinus un atskaitāmies par visdažādākajiem monetārajiem un nemonetārajiem atalgojuma veidiem: darba alga, atvaļinājuma nauda, pabalsti, autoratlīdzība, bārters, papildu atlīdzības, bonusi; skaidras un bezskaidras naudas norēķini.

 
• Konsultācijas atalgojuma aprēķināšanas un nodokļu jautājumos